Mobiletti & Baby

tarja definitiva-2

 

 

Mobiletti us ofereix una nova secció destinada als més petits.
Mobiletti & Baby
El joc és la forma d’aprenentatge més important al llarg de l’infància.
Per això em fet un llarg camí de recerca per oferir als més petits aquells jocs didàctics que l’acompanyin ene el seu desenvolupament i l’ajudin a imaginar i a crear.
La seguretat i el respecte pel medi ambient fan que els nostres jocs estiguin fets amb materials naturals i pintures no tòxiques.

Mobiletti os ofrece una sección destinada a los más pequeños.
Mobiletti & Baby
El juego es la forma de aprendizaje más importante a lo largo de la infancia.
Por eso hemos hecho un largo camino de investigación para ofrecer a los más pequeños aquellos juegos didácticos que la acompañen ene su desarrollo y le ayuden a imaginar ya crear.
La seguridad y el respeto por el medio ambiente hacen que nuestros juegos estén hechos con materiales naturales y pinturas no tóxicas.